VoyageNetix

Gemi Sefer/Seyir Yönetim Yazılımı


Voyagenetix modülünde gemilerin operasyonel kayıtları takip edilmektedir. Gemilerin seferler arasında seyir ve liman performansları, yakıt, hız ve zaman kriterleri ile raporlanmakta, anlık bilgi akışı ile hata oranı minimize edilebilmektedir. Yükelleçleme, stevedor kayıtları, harcamlar gibi veriler leoptimum sefer yönetimi hedeflenmektedir.Uyarı sistemleri yanlış kayıt girişini önlemek üzere planlanlanmıştır.

Voyagenetix ile gemilerin planlanmış sefer rotasyonu ile gerçekleşen rotasyonunu harita üzerinde izlenebilmekte ve oluşan farklar gemi kullanıclarından bağımsız tespit edilebilmektedir. Gemilerin anlık pozisyon bilgisi ve bazı önemli detaylar ekranda görünebilmektedir.

Gemilerin sefer bazında yakıt yağ harcamaları istenen formatta raporlanabilmektedir. Filoya bağlı gemilerin birbirleri ile kıyaslanması sonucu etkin performans yönetimi hedeflenmektedir. Program ile tüm raporlar grafiksel olarak da görüntülenebilir.

Risk Yönetim konusunda, seyir güvenliğinin önemi sebebiyle özel fonksiyonlar eklenmiş hali ile kullanılabilmektedir.