TechNetix

Gemi Bakım Yönetim Yazılımı


Gemilerde tüm planlı bakım işleri bu modülde planlanmakta, farklı renklendirme ve uyarı sistemleri ile kullanıcılar yönlendirilmektedir. Planlı bakım ile ilgili yapılan işler fotoğrafları ile kayıt edilebilmektedir. Planlı bakım kapsamında işin nasıl yapılacağı konusunda bilgiler verilirken kullanılması gereken yedek parça listeleride gösterilmektedir. Planlı bakım dışında günlük işler, havuz işleri, kritik ekipmana bağlı işlerde incelenmektedir.

Technetix'te gemide anlık stok takibi yapılabilmekte, gemi istekleri manuel yada sistem tarafından otomatik oluşturulabilmektedir. Satınalma süreçleri ve malkabulüne kadar olan süreç Technetix'te yapılabilmektedir.

Gemilerin günlük işletme masrafları verilen tarih aralığında yada anlık gözlenebilmektedir. Daha önce yapılan bütçeye göre konu başlıkları ile gösterilen uyarı sistemleri gemi ve işletmenin tassarruf kararlarında etkin rol almaktadır.

Gemi sertifakaları resimler ile birlikte, gemi-ofis talimleri yine uyarı sistemleri ile kayıt altında tutulabilmektedir. Uygunsuzluk kayıtları, kazaraporları, eksiklik kayıtları, işemirleri, emniyet toplantıları, risk yönetimi gibi konular ve gemi-ofis yada dış otorite tarafından yapılabilecek tümdenetlemeler (Ensp.kontrolü, ISM-ISPS, Limankontrolleri, Sigortave PSC vb.) sistemde yapılıp değerlendirmeleri alınabilmektedir. Risk Yönetim Modülü ile firmalar kendilerine özel KPI lar oluşturulabilmekte ve sistem için de otomatik sorgular oluşturulabilmektedir.